Dzīvokļa noteikumi

Jūsu brīvdienas Palangā

Mēs cenšamies visiem viesiem nodrošināt mierīgu uzturēšanos, veicinot klusumu, mājīgumu un ģimenes brīvdienas. Tāpēc mēs lūdzam visus viesus ievērot mūsu iekšējās kārtības noteikumus.

Dzīvokļu iekšējie noteikumi

Smēķēt nav atļauts dzīvoklī vai uz dzīvokļa teritorijas, izņemot tam paredzētās un apzīmētās vietās. Par smēķēšanu apartamentos piemēro naudas sodu 100 € apmērā. Sods tiek piemērots, ja dzīvoklī tiek atrastas smēķēšanas pēdas vai ja tiek konstatēta smēķēšanas smaka; dzīvoklī nav atļauts uzturēties ar mājdzīvniekiem bez atsevišķas rakstiskas dzīvokļa administratora piekrišanas; dzīvoklī nav atļauts izmest atkritumus; nav atļauts izmantot palagus, segas, dvieļus vai citus priekšmetus ārpus dzīvokļa - ja tie tiek izmantoti, jums ir jāsamaksā pilna maksa par izmantoto priekšmetu; aizliegts iznest no dzīvokļiem jebkādas mantas; ja tiek konstatēts, ka tās ir iznestas, jums ir jāsamaksā no dzīvokļiem iznesto mantu vērtība; aizliegts tīši bojāt dzīvokļiem piederošas mantas - ja tiek konstatēts, ka tās ir bojātas, jums ir jāsamaksā pilna bojātā priekšmeta vai mantas vērtība; aizliegts iznest mantas no dzīvokļiem vēlu vakarā (no plkst. 22.00.00 līdz 6.Aizliegts trokšņot, skaļi klausīties mūziku vai kā citādi traucēt citu viesu mieru un privātumu - pārkāpuma gadījumā par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu bez iepriekšēja brīdinājuma tiks izsaukta policija; aizliegts bez dzīvokļa pārvaldnieka piekrišanas un bez maksas aicināt dzīvoklī citas, nereģistrētas personas - ja tiek konstatēta nepiederošu personu klātbūtne, par to tiek iekasēta maksa 50 € par personu par nakti; Jums ir pienākums ziņot par jebkādiem nejauši vai tīši dzīvoklī atrastiem vai nodarītiem bojājumiem (zaudējumus novērtē dzīvokļa pārvaldnieks, pamatojoties uz pušu vienošanos un īpašuma vērtību), vairumā gadījumu par paziņotajiem bojājumiem kompensācija nav jāmaksā, savukārt, ja jūs par bojājumiem neziņojat, jums ir jāsamaksā pilna summa; ir aizliegts izmantot atklātu uguni. Jūs piekrītat samaksāt zaudējumu depozītu par divām naktīm, ja dzīvokļa administrators to pieprasa.

Cita informācija

Izbraukšanas laiks ir pirms plkst. 12:00 (Lai vēlāk izbrauktu vai atstātu priekšmetus vēlākai izrakstīšanai, lūdzu, sazinieties ar naktsmītni); Par papildmaksu. Vēlāka izrakstīšanās ir iespējama tikai pēc iepriekšējas vienošanās ar naktsmītni. Aizkavēta izbraukšana līdz 15:00 - 20 €, līdz 17:00 - 30 €.

Cita informācija: par nozaudētām dzīvokļa atslēgām tiek iekasēta 30 € maksa; par bojātām dzīvokļa atslēgām tiek iekasēta 20 € maksa; ierašanās un uzturēšanās laikā jūs varat lūgt, lai dzīvokļa administrators jūsu uzturēšanās laikā veic visus mājas uzkopšanas darbus (atkritumu izvešana, veļas maiņa u. c.).Jums ir jāinformē dzīvokļa pārvaldnieks par bojātām vai bojātām ierīcēm vai citām ierīcēm, kas atrodas dzīvoklī, lai tās varētu salabot vai salabot; Jums ir jāievēro dzīvoklī esošo ierīču lietošanas un drošības instrukcijas; ir aizliegts atstāt bez uzraudzības ieslēgtas ierīces vai citas elektroierīces; ir aizliegts atstāt neaizslēgtus dzīvokļus. Iekārtu defektu gadījumā mēs apņemamies pēc iespējas ātrāk novērst defektus vai trūkumus. Ja konstatētie trūkumi tiek novērsti ātrāk nekā 2 darba dienu laikā, jūs atsakāties no tiesībām pieprasīt kompensāciju, pretējā gadījumā jums ir tiesības sazināties ar dzīvokļu pārvaldnieku par daļēju kompensāciju, rezervācijas pagarināšanu vai citiem pasākumiem.

Šo noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumā dzīvokļa pārvaldniekam ir tiesības izlikt viesus pirms noteiktā īres termiņa beigām. Dzīvokļu pārvaldniekam ir tiesības pieprasīt no klienta atlīdzināt zaudējumus par noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu. Naktsmītne nav atbildīga par personīgajām mantām, kas palikušas dzīvoklī uzturēšanās laikā.

Apartamentu viesiem var tikt piedāvāti papildu uzkopšanas pakalpojumi: uzkopšana - 25 €, uzkopšana un veļas maiņa - 50 €.

Priekšapmaksas noteikumi, neierašanās gadījumi:

Cenu plānam "Bez bezmaksas atcelšanas":

Visām rezervācijām, kas iekļautas cenu plānā "Bez bezmaksas atcelšanas", ir jāveic 50% priekšapmaksa no rezervācijas kopējās summas, ja rezervācija tiek veikta vairāk nekā 7 kalendārās dienas pirms ierašanās, ja vien šajos noteikumos nav norādīts citādi, vai 100% priekšapmaksa no rezervācijas kopējās summas, ja rezervācija tiek veikta 7 vai mazāk kalendārās dienas pirms ierašanās, ja vien šajos noteikumos nav norādīts citādi. Pilna rezervācijas apmaksa ir jāveic 7 dienas pirms reģistrēšanās. Ja nav samaksāta pilna summa, dzīvokļa administratoram ir tiesības atteikties jūs uzņemt dzīvoklī, neatmaksājot avansu, vai saīsināt jūsu rezervāciju. Ja jūs veicat rezervāciju un 24 stundu laikā nesamaksājat prasīto depozītu, dzīvokļa administratoram ir tiesības atcelt rezervāciju, ja vien nav konstatēta nepārvarama vara, kā to paredz Lietuvas Republikas Civilkodekss.

Rezervācijas datumu var mainīt tikai tad, ja dzīvoklis ir rezervēts saskaņā ar tarifu plānu "Bez bezmaksas atcelšanas" un jūs nevarat ierasties dzīvoklī, kā arī ja jūs informējat dzīvokļa administratoru vairāk nekā 7 kalendārās dienas pirms ierašanās datuma. Izmaiņu laikā, sakarā ar iespējamām cenu izmaiņām, cenu starpība, kas rodas rezervācijas cenas izmaiņu rezultātā, jāsamaksā 24 stundu laikā pēc rezervācijas izmaiņu veikšanas. Ja mainītās rezervācijas vērtība samazinās, starpība klientam netiek atmaksāta. Par rezervācijām, kas veiktas saskaņā ar cenu plānu "Bez bezmaksas atcelšanas", kompensācija netiek atmaksāta. Rezervācijas un neierašanās gadījumā, ja dzīvokļa administrators nav informēts vairāk nekā 7 kalendārās dienas pirms ierašanās datuma vai ja rezervācijas datums netiek mainīts, un iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.

Ja izvēlaties cenu plānu "Bezmaksas atcelšana":

Visām rezervācijām, kas veiktas saskaņā ar cenu plānu "Bezmaksas atcelšana", ir jāveic 50% priekšapmaksa no rezervācijas kopējās summas, ja rezervācija veikta vairāk nekā 7 kalendārās dienas pirms ierašanās, ja vien šajos noteikumos nav norādīts citādi, vai 100% priekšapmaksa no rezervācijas kopējās summas, ja rezervācija veikta 7 vai mazāk kalendārās dienas pirms ierašanās, ja vien šajos noteikumos nav norādīts citādi. Pilna rezervācijas apmaksa ir jāveic 7 dienas pirms reģistrēšanās. Ja nav samaksāta pilna summa, dzīvokļa administratoram ir tiesības atteikties jūs uzņemt dzīvoklī, neatmaksājot avansu, vai saīsināt jūsu rezervāciju. Ja jūs veicat rezervāciju un 24 stundu laikā nesamaksājat prasīto depozītu, dzīvokļa administratoram ir tiesības atcelt rezervāciju, ja vien nav konstatēta nepārvarama vara, kā to paredz Lietuvas Republikas Civilkodekss.

Ja rezervējums veikts saskaņā ar tarifu plānu "Bezmaksas atcelšana" un jūs nevarat ierasties dzīvoklī un par to informējat dzīvokļa reģistratūru vairāk nekā 5 kalendārās dienas pirms ierašanās datuma, jums var būt iespēja mainīt rezervējuma datumus vai saņemt pilnu naudas summu. Ja rezervācijas datumi tiek mainīti sakarā ar iespējamām cenu izmaiņām, cenu starpība jāsamaksā 24 stundu laikā pēc rezervācijas maiņas. Ja mainītā rezervējuma vērtība samazinās, starpība klientam netiks atmaksāta. Ja rezervācija tiek veikta saskaņā ar šo cenu plānu un rezervācija netiek veikta, neinformējot par to dzīvokļa administratoru vairāk kā 5 kalendārās dienas pirms ierašanās datuma vai neierašanās gadījumā, rezervācijas datumi var tikt mainīti tikai pēc atsevišķas vienošanās ar dzīvokļa administratoru, un rezervācijas atcelšanas gadījumā iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta.

Atcelšanas politika

"Palanga Visit" klientiem ir tiesības atcelt rezervāciju un pieprasīt atmaksātās summas atmaksu par apmaksātu rezervāciju. Atcelšanas pieprasījumi jāiesniedz, rakstot brīvā formā uz e-pasta adresi info@palangavisit.lt. Atmaksa par apmaksātu rezervāciju tiek aprēķināta šādi:

  • Ja uz rezervējumu attiecas cenu plāns "Bez bezmaksas atcelšanas" un rezervējums tiek atcelts, nauda netiks atmaksāta, un rezervējums tiks atcelts, tiklīdz tiks pieprasīta atcelšana.
  • Ja uz rezervējumu attiecas cenu plāns "Bezmaksas atcelšana" un rezervējums tiek atcelts vairāk nekā 5 kalendārās dienas pirms ierašanās datuma, rezervējums tiks atmaksāts pilnā apmērā, un atcelšana tiks veikta nekavējoties pēc rezervējuma atcelšanas pieprasījuma saņemšanas.
  • Ja uz rezervāciju attiecas cenu plāns "Bezmaksas atcelšana" un rezervācija tiek atcelta mazāk nekā 5 kalendārās dienas pirms ierašanās datuma, par šo rezervāciju netiks atmaksāta nauda, un rezervācija tiks atcelta, tiklīdz tiks pieprasīta atcelšana.
  • Visos citos gadījumos rezervācijas summu var atmaksāt tikai ar atsevišķu rakstisku vienošanos starp apartamentu administratoru vai Naspecto UAB pārstāvi un klientu. Neierašanās gadījumā no rezervācijas summas tiek iekasēta pilna rezervācijas summa rezervācijas dienā. Ja klients izbrauc pirms rezervācijas termiņa beigām, tiks iekasēta pilna rezervācijas cena.

Visus rezervācijas datumus var mainīt tikai ar atsevišķu vienošanos starp apartamentu administratoru vai Naspecto UAB pārstāvi un klientu vismaz 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms ierašanās, ja vien šajos noteikumos nav noteikts izņēmums. Dzīvokļu pārvaldniekam un SIA Naspecto nav pienākuma un nav pienākuma nodrošināt iespēju mainīt rezervācijas datumus. Gadījumā, ja rezervēšanas datumu maiņas dēļ rodas rezervēšanas vērtības starpība, šī starpība klientam netiek atmaksāta. Ja rezervācijas vērtība ir lielāka, klientam ir pienākums samaksāt starpību rezervācijas dienu maiņas brīdī. Rezervācijas datumu maiņas gadījumā rezervāciju var pārcelt uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

Nobeiguma noteikumi

Rezervācijām, kas veiktas vietnē https://www.palangavisit.lt, piemēro šādus atcelšanas noteikumus. Uz rezervācijām, kas veiktas mūsu partneru rezervēšanas sistēmās, attiecas atcelšanas noteikumi, kas izklāstīti attiecīgajās sistēmās; ja tie nav izklāstīti, piemēro šos atcelšanas noteikumus.

Pusryčiai Palangoje SPA Palangoje Palanga Visit apartamentai Palangoje

Brokastu ēdienkarte:

Brokastis Midi

Brokastīs ietilpst:

  1. Silts kruasāns ar mājās gatavotu ievārījumu.
  2. Svaigi spiesta sula - apelsīnu, burkānu, bumbieru, greipfrūtu vai ābolu.
  3. Izvēlētais ēdiens.

Ēdiena izvēle:

Griķu biezputra ar dārzeņu salsu + papildinājums pēc jūsu izvēles:
- cepta ola;
- ceptu speķi;
- Vārītas paipalu olas ar trifeļu majonēzi;
- sālīts lasis.

Pankūkas ar biezpiena pildījumu.

Amerikāņu pankūkas ar kraukšķīgu bekonu un kļavu sīrupu.

Auzu biezputra ar ceptiem banāniem, kanēli un riekstu sviestu.

Vārīti olu krēmi ar sviesta/krējuma mērci:
- saldāka mērce;
- sāļāku mērci.

Cepts olu krēms ar krējuma-maskarpones krēmu un zemeņu biezeni.

Mājas granola ar grieķu jogurtu un sezonāliem karamelizētiem augļiem.

Cena: 13 €

Kā pasūtīt?

Viesi var pasūtīt brokastis viesnīcas Palanga Visit reģistratūrā vai piezvanot uz naktsmītni.

Brokastu rezervācijas nākamajai dienai tiek pieņemtas līdz plkst. 20:00.

Brokastis var rezervēt tikai no 1. septembra līdz 1. maijam.

Brokastis Maxi

Brokastīs ietilpst:

  1. Silts kruasāns ar mājās gatavotu ievārījumu.
  2. Svaigi spiesta sula - apelsīnu, burkānu, bumbieru, greipfrūtu vai ābolu.
  3. Izvēlētais ēdiens.

Ēdiena izvēle:

Rīsu, kokosriekstu un pastinaku krēms ar sezonas augļiem un dārzeņiem, pasniegts ar brioche maizi.

Salāti ar Alioli. Alioli ar zaļajiem salātiem, fokācijas maize.

Brioche sviestmaize ar ceptu Panchetta šķiņķi, cepta ola.

Ciabatta sviestmaize ar Benedikta olām un garnelēm.

Tunča karpačo ar ceptiem baklažāniem un saldajiem kartupeļiem.

Kartupeļu pankūkas ar sālītu lasi, siera krēmu.

Cena: 15 €

Kā pasūtīt?

Viesi var pasūtīt brokastis viesnīcas Palanga Visit reģistratūrā vai piezvanot uz naktsmītni.

Brokastu rezervācijas nākamajai dienai tiek pieņemtas līdz plkst. 20:00.

Brokastis var rezervēt tikai no 1. septembra līdz 1. maijam.

apartamentai ir spa palangoje poilsis Palangoje apartamentai su pusryčiais
apartamentai ir spa palangoje poilsis Palangoje apartamentai su pusryčiais

Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs drīz ar jums sazināsimies un piedāvāsim jūsu vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu.

Lai saņemtu ātrāku atbildi, zvaniet mums, un mēs atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem.

1. Zvaniet mums. Mēs sniegsim jums padomu un palīdzēsim
+370 630 08558

Jusu poilsis Palangoje kontaktai SPA Palangoje

2. Sazinieties ar mums info@palangavisit.lt

Jusu poilsis Palangoje kontaktai SPA Palangoje