Apartamentų taisyklės

Jūsų poilsis Palangoje

Siekiame ramaus poilsio visiems apartamentų svečiams, propaguojame ramybę, jaukumą ir šeimos poilsį. todėl visų svečių prašome laikytis mūsų vidinių taisyklių.

Vidinės apartamentų taisyklės

draudžiama rūkyti apartamentuose ar apartamentų teritorijoje, išskyrus specialiai tam skirtas ir pažymėtas vietas. Už rūkymą apartamentuose skiriama 100 € bauda. Bauda skiriama apartamentuose radus bet kokių rūkymo pėdsakų, nustačius rūkymo kvapą; draudžiama apartamentuose apsistoti su gyvūnais neturint atskiro raštiško apartamentų administratoriaus sutikimo; draudžiama šiukšlinti apartamentų teritorijoje; draudžiama naudoti paklodes, užklotus, rankšluosčius ir kitus apartamentuose esančius daiktus lauke – panaudojus Jūs įsipareigojate kompensuoti pilną panaudoto daikto kainą; draudžiama išnešti bet kokį apartamentuose esantį turtą iš apartamentų; nustačius turto išnešimą, Jūs įsipareigojate apmokėti išnešto iš apartamentų turto vertę; draudžiama specialiai, sąmoningai gadinti apartamentams priklausantį turtą – nustačius sugadinimo atvejį Jūs įsipareigojate kompensuoti pilną sugadinto daikto ar turto vertę; draudžiama vėlai vakare (tarp 22.00 ir 6.00) triukšmauti, garsiai klausyti muzikos ar bet kokiais kitais būdais trukdyti kitų svečių ramybę ir privatumą – pažeidimo atveju kviečiama policija dėl viešosios tvarkos pažeidimo be išankstinio perspėjimo; draudžiama neturint apartamentų administratoriaus sutikimo ir neapmokėjus, kviesti kitus, neregistruotus asmenis į apartamentus – nustačius pašalinių asmenų buvimą apartamentuose taikomas 50 € mokestis už asmenį per parą; Jūs įsipareigojate būtinai pranešti apie apartamentuose rastą ar padarytą netyčinę ar tyčinę žalą (žalos atlyginimas vertinamas apartamentų administratoriaus, remiantis šalių susitarimu ir turto verte), didžiąja dalimi atveju pranešus apie žalą nėra reikalaujama jos atlyginti, tuo tarpu nepranešus apie žalą Jūs įsipareigojate atlyginti ją pilnai; draudžiama apartamentuose naudoti atviros ugnies šaltinius. Jūs sutinkate sumokėti dviejų nakvynių vertės žalos depozitą jei to pageidauja Apartamentų administratorius

Kita informacija

Išvykimo laikas yra iki 12:00 (norint išvykti vėliau arba norint palikti daiktus vėlesniam išvykimui, kreiptis į apartamentų administratorių); Už papildomą mokestį galimas vėlyvas išvykimas tik suderinus su administracija. Išvykimo pavėlinimas iki 15:00 – 20 €, iki 17:00 – 30 €.

Kita informacija: pametus apartamentų raktus taikomas 30 € mokestis; sugadinus apartamentų raktus taikomas 20 € mokestis; atvykimo ir viešnagės metu Jūs galite kreiptis į apartamentų administratorių dėl tvarkymo darbų viešnagės metu atlikimo (šiukšlių išnešimo, patalynės keitimo ar kt.); Jūs privalote pranešti apartamentų administratoriui apie neveikiančią ar sugedusią buitinę techniką ir kitą apartamentuose esančią įrangą, kad būtų galima ją sutvarkyti ar pašalinti gedimą; Jūs privalote laikytis apartamentuose esančios įrangos naudojimo ir saugos instrukcijų; draudžiama palikti neprižiūrimą įjungtą buitinę techniką ar kitus elektrinius prietaisus; draudžiama palikti atrakintus tuščius apartamentus. Nustačius įrangos gedimus mes įsipareigojame kuo greičiau pašalinti atsiradusius gedimus ar trūkumus. Jei nustatyti gedimai pašalinami per greičiau nei 2 darbo dienas Jūs atsisakote teisės reikalauti kompensacijos, kitu atveju Jūs turite teisę kreiptis į apartamentų administratorių dėl dalinės kompensacijos, rezervacijos pratęsimo ar bet kokio kito susitarimo.

Nesilaikant ar pažeidus šias taisykles apartamentų administratorius turi teisę iškeldinti Svečius nepasibaigus sutartam apartamentų nuomos laikotarpiui. Apartamentų administratorius turi teisę kliento reikalauti atlyginti dėl taisyklių nesilaikymo ar pažeidimo patirtą žalą. Apartamentų administratorius neatsako už klientų paliktus asmeninius daiktus apartamentuose nakvynės metu.

Apartamentų svečiams galimai suteikiamos papildomos tvarkymo paslaugos: apartamentų aptvarkymas 25 €, apartamentų aptvarkymas ir patalynės keitimas 50 €.

Išankstinio apmokėjimo taisyklės, neatvykimo atvejai:

Pasirinkus kainų planą „Be nemokamo atšaukimo“:

Visų rezervacijų taikant kainų planą „Be nemokamo atšaukimo“ patvirtinimui būtinas 50% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas, jei iki atvykimo yra daugiau nei 7 kalendorinės dienos, nebent šiose taisyklėse numatyta kitaip, arba 100% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas, jei iki atvykimo yra likę 7 ar mažiau kalendorinių dienų, nebent šiose taisyklėse numatyta kitaip. Likus 7 dienoms iki įsiregistravimo apartamentuose, būtina apmokėti visą rezervacijos sumą. Neapmokėjus visos sumos, apartamentų administratorius turi teisę Jūsų nepriimti į apartamentus negrąžinant apmokėto avanso arba sutrumpinti Jūsų rezervaciją. Atlikus rezervaciją ir neapmokėjus reikalingo avanso per 24h, apartamentų administratorius turi teisę atšaukti rezervaciją, nebent nustatomas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip tai numato LR civilinis kodeksas.

Rezervavus apartamentus, taikant rezervacijų kainų planą „Be nemokamo atšaukimo“ ir negalint atvykti į apartamentus bei informavus apartamentų administratorių anksčiau nei 7 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, galimas tik rezervacijos datų pakeitimas. Pakeitimo metu dėl galimai kintančios kainodaros, pasikeitus rezervacijos kainai atsiradęs kainų skirtumas privalo būti apmokėtas per 24 val. nuo rezervacijos pakeitimo. Jei pakeistos rezervacijos vertė sumažėja, skirtumas klientui nėra grąžinamas. Taikant kainų planą „Be nemokamo atšaukimo“ sumokėti pinigai už rezervacijas nėra grąžinami. Rezervavus ir negalint atvykti bei neinformavus apartamentų administratoriaus anksčiau nei 7 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, ar neatvykus, rezervacijos datos nėra keičiamos ir sumokėtas avansas nėra grąžinamas.

Pasirinkus kainų planą „Nemokamas atšaukimas“:

Visų rezervacijų taikant kainų planą „Nemokamas atšaukimas“ patvirtinimui būtinas 50% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas, jei iki atvykimo yra daugiau nei 7 kalendorinės dienos, nebent šiose taisyklėse numatyta kitaip, arba 100% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas, jei iki atvykimo yra likę 7 ar mažiau kalendorinių dienų, nebent šiose taisyklėse numatyta kitaip. Likus 7 dienoms iki įsiregistravimo apartamentuose, būtina apmokėti visą rezervacijos sumą. Neapmokėjus visos sumos, apartamentų administratorius turi teisę Jūsų nepriimti į apartamentus negrąžinant apmokėto avanso arba sutrumpinti Jūsų rezervaciją. Atlikus rezervaciją ir neapmokėjus reikalingo avanso per 24h, apartamentų administratorius turi teisę atšaukti rezervaciją, nebent nustatomas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip tai numato LR civilinis kodeksas.

Rezervavus apartamentus, taikant rezervacijų kainų planą „Nemokamas atšaukimas“ ir negalint atvykti į apartamentus bei informavus apartamentų administratorių anksčiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, galimas rezervacijos datų pakeitimas arba visos už rezervaciją sumokėtos sumos grąžinimas. Rezervacijos datų pakeitimo atveju dėl galimai kintančios kainodaros pasikeitus rezervacijos kainai atsiradęs kainų skirtumas privalo būti apmokėtas per 24 val. nuo rezervacijos pakeitimo. Jei pakeistos rezervacijos vertė sumažėja, skirtumas klientui nėra grąžinamas. Rezervavus taikant šį kainų planą ir negalint atvykti bei neinformavus apartamentų administratoriaus anksčiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, ar neatvykus rezervacijos datos gali būti keičiamos kitomis tik atskiru susitarimu su apartamentų administratoriumi, o rezervacijos atšaukimo atveju apmokėtas avansas nėra grąžinamas.

Rezervacijų atšaukimo taisyklės

“Palanga Visit” klientai turi teisę atšaukti rezervaciją ir teikti prašymus kompensacijai už apmokėtą rezervaciją gauti. Prašymai atšaukti rezervaciją pateikiami laisvos formos elektroninio pašto laišku adresuotu info@palangavisit.lt. Už apmokėtas rezervacijas grąžinimai apskaičiuojami tokia tvarka:

  • Jei rezervacijai taikomas kainų planas „Be nemokamo atšaukimo“ ir rezervacija atšaukiama sumokėti pinigai už rezervaciją nėra grąžinami, o rezervacija atšaukiama iškart gavus pageidavimą atšaukti rezervaciją.
  • Jei rezervacijai taikomas kainų planas „Nemokamas atšaukimas“ ir rezervacija atšaukiama likus daugiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, už šią rezervaciją grąžinami visi kliento sumokėti pinigai, rezervacija atšaukiama iškart gavus pageidavimą atšaukti rezervaciją.
  • Jei rezervacijai taikomas kainų planas „Nemokamas atšaukimas“ ir rezervacija atšaukiama likus mažiau nei (arba lygiai) 5 kalendorinėms dienoms iki atvykimo dienos už šią rezervaciją sumokėti pinigai nėra grąžinami, rezervacija atšaukiama iškart gavus pageidavimą atšaukti rezervaciją.
  • Visais kitais atvejais rezervacijos suma gali būti grąžinta tik atskiru rašytiniu apartamentų administratoriaus arba UAB Naspecto atstovo ir kliento susitarimu. Klientui neatvykus, rezervacijos dieną nuskaičiuojama pilna rezervacijos kaina. Klientui išvykus prieš rezervacijos pabaigą nuskaičiuojama visa rezervacijos kaina.

Visų rezervacijų datos gali būti pakeistos tik atskiru apartamentų administratoriaus arba UAB Naspecto įmonės atstovo ir kliento susitarimu iki atvykimo likus ne mažiau nei 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms, nebent išimtis numatyta šiose taisyklėse. Apartamentų administratorius ir UAB Naspecto neįsipareigoja ir neprivalo suteikti galimybės pakeisti rezervacijų datas. Pakeitus rezervacijos dienas susidarius rezervacijų vertės skirtumui šis skirtumas klientui negrąžinamas. Pasirinkus didesnės vertės rezervaciją klientas privalo apmokėti šį skirtumą rezervacijos dienų keitimo metu. Keičiant rezervacijų datas, rezervacija gali būti perkelta ne vėlesniam nei pusės metų laikotarpiui.

Baigiamosios nuostatos

Rezervacijoms atliktoms https://www.palangavisit.lt internetiniuose puslapiuose taikomos šios rezervacijų atšaukimo taisyklės. Rezervacijoms atliktoms mūsų partnerių rezervacijų sistemose taikomos atitinkamose sistemose nurodytos atšaukimo taisyklės, jei jos nenurodytos – taikomos šios rezervacijų taisyklės.

Pusryčiai Palangoje SPA Palangoje Palanga Visit apartamentai Palangoje

Pusryčių meniu:

Pusryčiai Midi

Pusryčius sudaro:

  1. Šiltas kruasanas su namine uogiene.
  2. Šviežiai spaustos sultys – apelsinų, morkų, kriaušių, greipfrutų arba obuolių.
  3. Pasirinktas patiekalas.

Patiekalų pasirinkimai:

Grikių košė su daržovių salsa + pasirinkite priedą:
– keptas kiaušinis;
– skrudinta šoninė;
– virti putpelių kiaušiniai su trumų majonezu;
– sūdyta lašiša.

Lietiniai blyneliai su varškės įdaru.

Amerikietiški blynai su traškia šonine ir klevų sirupu.

Avižinė košė su keptais bananais, cinamonu ir riešutų sviestu.

Virti varškėtukai su sviesto/ grietinėlės padažu:
– saldesnis padažas;
– sūresnis padažas.

Kepti varškėčiai su grietinėlės-maskarponės kremu, trintomis braškėmis.

Naminė granola su graikišku jogurtu ir sezoniniais karamelizuotais vaisiais.

Kaina: 13 €

Kaip užsisakyti?

Pusryčių užsakymus apartamentų svečiai gali pateikti Palanga Visit registratūroje arba paskambinus administracijai.

Pusryčių užsakymai kitai dienai priimami iki 20:00

Pusryčius užsakyti galima tik nuo rugsėjo 1-os iki gegužės 1-os dienos.

Pusryčiai Maxi

Pusryčius sudaro:

  1. Šiltas kruasanas su namine uogiene.
  2. Šviežiai spaustos sultys – apelsinų, morkų, kriaušių, greipfrutų arba obuolių.
  3. Pasirinktas patiekalas.

Patiekalų pasirinkimai:

Ryžių-kokoso-pastarnokų kremas su sezoniniais vaisiais ir daržovėmis, patiekiamas su brioche duonele.

Salotos su Alioli. Alioli su žaliosiomis salotomis, focaccia duonele.

Brioche sumuštinis su skrudintu „Panchetta“ kumpiu, keptu kiaušiniu.

Ciabatta sumuštinis su Benedikto kiaušiniais ir krevetėmis.

Tuno karpačio su skrudintais baklažanais ir batatais.

Bulviniai blynai su sūdyta lašiša, sūrio kremu.

Kaina: 15 €

Kaip užsisakyti?

Pusryčių užsakymus apartamentų svečiai gali pateikti Palanga Visit registratūroje arba paskambinus administracijai.

Pusryčių užsakymai kitai dienai priimami iki 20:00

Pusryčius užsakyti galima tik nuo rugsėjo 1-os iki gegužės 1-os dienos.

apartamentai ir spa palangoje poilsis Palangoje apartamentai su pusryčiais
apartamentai ir spa palangoje poilsis Palangoje apartamentai su pusryčiais

Gavę Jūsų užklausą netrukus su Jumis susisieksime su geriausiu pasiūlymu, kuris atitiktų Jūsų poreikius.

Norint greitesnio atsakymo paskambinkite mums ir atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

1. Paskambinkite mums. Patarsime ir padėsime
+370 630 08558

Jusu poilsis Palangoje kontaktai SPA Palangoje

2. Parašykite mums info@palangavisit.lt

Jusu poilsis Palangoje kontaktai SPA Palangoje