Konfidencialitātes politika

Jūsu brīvdienas Palangā

Šī Privātuma politika nosaka kārtību, kādi personas dati par jums var tikt vākti un kā tie tiek apstrādāti, kad jūs apmeklējat Palanga Visit apartamentus un SPA, ko pārvalda UAB Naspecto ("Naspecto"), izmantot mūsu pakalpojumus, pārlūkot mūsu vietnes. https://palangavisit.lt/ izmantojot https://visitnida.com/ ("Tīmekļa vietne") vai sazināties ar mums tieši vai izmantojot oficiālo Palanga Visit Facebook kontu https://www.facebook.com/palangavisit ("Sociālie tīkli").

Kas apstrādā jūsu personas datus?

Datu pārzinis - UAB Naspecto, juridiskās personas kods 303372076, juridiskā adrese Totorių g. 5-19, LT-01121 Vilnius, Lietuvas Republika.

Kādus personas datus par jums mēs apkopojam?

Kad apmeklējat Naspecto Apartments, izmantojat mūsu pakalpojumus vai pārlūkojat Tīmekļa vietni, vai sazināties ar mums tieši vai izmantojot sociālos tīklus, mēs no jums vācam šādus personas datus:

 • informāciju, ko sniedzat mums, rezervējot dzīvokli (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, uzturēšanās ilgums, viesu skaits un cita papildu informācija);
 • informāciju par jūsu maksājumiem par Naspecto sniegtajiem pakalpojumiem;
 • informāciju, ko sniedzat mums, kad mijiedarbojaties ar mums tieši vai izmantojot Sociālos tīklus;
 • informāciju par jūsu datoru un par jūsu apmeklējumiem mūsu Tīmekļa vietnē un tās izmantošanu, tostarp jūsu IP adresi un laiku un datumu, kad esat piekļūstis Tīmekļa vietnei;
 • videoieraksti, kad apmeklējat Naspecto dzīvokļus vai Naspecto zonas, kurās ir uzstādītas videonovērošanas kameras;
 • informācija, ko mums par jums sniedz trešās personas, par kurām esat devis tām atļauju kopīgot šo informāciju ar mums;
 • citi dati, kas tiek vākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un kas ir detalizēti definēti brīdī, kad no jums tiek pieprasīta piekrišana.

Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepareizu datu ievadīšana ir šīs konfidencialitātes politikas pārkāpums. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas jums un/vai trešām personām radušies, ja esat sniedzis nepareizus un/vai nepilnīgus personas datus vai pēc to izmaiņām neesat pieprasījis atjaunināt un/vai grozīt datus.

Uz kāda juridiskā pamata mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Jūsu personas dati attiecīgā gadījumā tiek apstrādāti, pamatojoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

 • jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus vienam vai vairākiem šajā konfidencialitātes politikā noteiktajiem konkrētajiem nolūkiem;
 • jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu jums Naspecto pakalpojumus;
 • jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama Naspecto vai trešo personu leģitīmajām interesēm.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, tiek izmantoti tikai šajā konfidencialitātes politikā izklāstītajiem mērķiem. Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai:

 • līguma noslēgšana un izpilde ar jums;
 • rēķinu izrakstīšanas un rēķinu nosūtīšanas vajadzībām;
 • sazināties ar jums;
 • uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • vadīt lojalitātes programmu;
 • lai nodrošinātu jūsu un/vai Naspecto drošību, īpašuma aizsardzību, sabiedriskās kārtības uzturēšanu, apmeklējot Naspecto dzīvokļus vai to teritoriju;
 • tiešā mārketinga nolūkos, t. i., lai nosūtītu jums mūsu jaunumus un citu ar mūsu pakalpojumiem saistītu informāciju, ko uzskatām par jums būtisku, pa e-pastu vai citiem līdzekļiem (jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot mums par to pa e-pastu vai noklikšķinot uz interaktīvās saites saņemtā paziņojuma apakšā, lai atteiktos no turpmāku tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas).

Jūsu personas datus, kas no jums iegūti saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, mēs glabāsim ne ilgāk, nekā to prasa personas datu apstrādes nolūki, bet ne ilgāk kā 3 gadus pēc pakalpojumu sniegšanas jums. Videoieraksti tiks glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no ierakstīšanas dienas. Parādu pārvaldībai nepieciešamie dati tiek glabāti līdz parāda piedziņai, bet ne ilgāk kā 10 gadus. Kad personas dati vairs nebūs nepieciešami to apstrādes nolūkiem vai kad beigsies glabāšanas termiņš, tie tiks droši iznīcināti, izņemot tos datus, kas likumā noteiktajos gadījumos jānodod valsts arhīviem.

Kam mēs izpaužam jūsu personas datus?

Mēs varam izpaust jūsu personas datus saviem darbiniekiem, partneriem un citām personām, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā konfidencialitātes politikā izklāstītajiem mērķiem.

Turklāt mēs varam izpaust jūsu personas datus:

 • ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu;
 • lai aizsargātu mūsu tiesības vai intereses (tostarp izpaužot jūsu datus trešām personām).

Izņemot šajā konfidencialitātes politikā paredzētos gadījumus, mēs jūsu personas datus nesniedzam trešajām pusēm.

Personas datu aizsardzība

Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbildīgi un droši. Mēs īstenosim atbilstošus tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus, kā noteikts tiesību aktos, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, bojāšanu, pārveidošanu, zaudēšanu, izpaušanu vai jebkādu citu neatļautu apstrādi.

Naspecto darbinieki un partneri ir rakstiski apņēmušies neizpaust trešajām personām un neizplatīt darba vietā nekādu informāciju par Naspecto klientiem un mijiedarbību ar tiem ne tieši, ne ar sociālo tīklu starpniecību.

Bērni

Ja mēs zinām, ka persona ir jaunāka par 18 gadiem, mēs nevācam un nepieprasām tās personas datus un neļaujam tai rezervēt mūsu apartamentus.

Ja mēs uzzināsim, ka bez vecāku piekrišanas esam vākuši personas datus no personas, kas jaunāka par 18 gadiem, mēs nekavējoties veiksim pasākumus, lai šo informāciju dzēstu. Ja uzskatāt, ka esam saņēmuši vai varam saņemt informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem, vai par tām, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu adresi. info@palangavisit.lt.

Sīkfaili

Sīkfails. "cookie") ir neliels datu apjoms, kas tiek pārraidīts no tīmekļa vietnes un saglabāts apmeklētāja datorā vai citā ierīcē.

Izmantojot sīkfailus, mēs varam saņemt informāciju par jūsu pārlūkošanu mūsu Tīmekļa vietnē, kas palīdz mums sniegt jums atbilstošu informāciju un uzlabot mūsu Tīmekļa vietni un tās saturu. Sīkdatnes un tajās ietvertie dati netiks izmantoti citiem mērķiem un netiks nodoti trešajām personām.

Ja nepiekrītat sīkfailu ievietošanai datorā vai citā galapunkta ierīcē, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu visus sīkfailus vai ieslēgtu/izslēgtu sīkfailus pa vienam. Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos tas var palēnināt jūsu pārlūkošanas ātrumu vietnē, ierobežot noteiktu vietnes funkciju funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei. Turklāt jūs varat novērst "Google" vākt datus, kas saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi), tostarp. "Google" izmantot šos datus, kad lejupielādējat pārlūkprogrammas spraudni, izmantojot šo saiti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Sīkāku informāciju par sīkfailiem kopumā skatiet šeit. www.allaboutcookies.org vai https://policies.google.com/technologies/ads.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz Naspecto sociālajiem tīkliem attiecas attiecīgā sociālā tīkla sīkfailu politika. Tāpēc, izmantojot sociālos tīklus, lūdzu, izlasiet un ievērojiet attiecīgā sociālā tīkla sīkfailu politiku.

Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem:

 • tiesības piekļūt apstrādātajiem personas datiem;
 • tiesības uz personas datu labošanu;
 • tiesības uz personas datu dzēšanu ("tiesības tikt aizmirstam");
 • tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
 • tiesības uz personas datu pārnesamību;
 • tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja vien apstrāde netiek veikta Naspecto vai trešās personas, kurai dati ir iesniegti, likumīgo interešu dēļ un datu subjekta intereses nav svarīgākas;
 • tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai saistībā ar personas datu apstrādi.

Lai izmantotu savas tiesības, jums jāsazinās ar Naspecto personīgi, rakstot uz šādu e-pasta adresi info@palangavisit.lt ar pieprasījumu izmantot savas tiesības un vienlaikus apstiprināt savu identitāti, iesniedzot derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju vai saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kas ļauj jūs pienācīgi identificēt, kad esat apstiprinājis savu identitāti.

Izmantojot savas tiesības, Naspecto sniedz jums pieprasīto informāciju bez maksas. Tomēr, ja jūsu pieprasījums izrādās acīmredzami nepamatots vai nesamērīgs, jo īpaši tā atkārtošanās dēļ, Naspecto ir tiesīga:

 • iekasēt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas sniegšanu vai pieprasīto paziņojumu vai darbību veikšanu; vai
 • atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumu.

Kā ar mums sazināties?

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem, varat sazināties ar mums pa e-pastu, rakstot uz šādu adresi. info@palangavisit.lt, tel. +370 630 08558 vai adrese Kastyčio g. 3A, LT-00137 Palanga, Lietuvas Republika.

Nobeiguma noteikumi

Mēs varam mainīt šo konfidencialitātes politiku jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā Privātuma politikā, mēs jums par to paziņosim savā Tīmekļa vietnē vai pa e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi. Tomēr jums laiku pa laikam jāpārbauda mūsu Privātuma politika, lai pārliecinātos, ka jums ir pieņemama tās pašreizējā versija.

Šī konfidencialitātes politika stājās spēkā 2019. gada 25. februārī.

Pusryčiai Palangoje SPA Palangoje Palanga Visit apartamentai Palangoje

Brokastu ēdienkarte:

Brokastis Midi

Brokastīs ietilpst:

 1. Silts kruasāns ar mājās gatavotu ievārījumu.
 2. Svaigi spiesta sula - apelsīnu, burkānu, bumbieru, greipfrūtu vai ābolu.
 3. Izvēlētais ēdiens.

Ēdiena izvēle:

Griķu biezputra ar dārzeņu salsu + papildinājums pēc jūsu izvēles:
- cepta ola;
- ceptu speķi;
- Vārītas paipalu olas ar trifeļu majonēzi;
- sālīts lasis.

Pankūkas ar biezpiena pildījumu.

Amerikāņu pankūkas ar kraukšķīgu bekonu un kļavu sīrupu.

Auzu biezputra ar ceptiem banāniem, kanēli un riekstu sviestu.

Vārīti olu krēmi ar sviesta/krējuma mērci:
- saldāka mērce;
- sāļāku mērci.

Cepts olu krēms ar krējuma-maskarpones krēmu un zemeņu biezeni.

Mājas granola ar grieķu jogurtu un sezonāliem karamelizētiem augļiem.

Cena: 13 €

Kā pasūtīt?

Viesi var pasūtīt brokastis viesnīcas Palanga Visit reģistratūrā vai piezvanot uz naktsmītni.

Brokastu rezervācijas nākamajai dienai tiek pieņemtas līdz plkst. 20:00.

Brokastis var rezervēt tikai no 1. septembra līdz 1. maijam.

Brokastis Maxi

Brokastīs ietilpst:

 1. Silts kruasāns ar mājās gatavotu ievārījumu.
 2. Svaigi spiesta sula - apelsīnu, burkānu, bumbieru, greipfrūtu vai ābolu.
 3. Izvēlētais ēdiens.

Ēdiena izvēle:

Rīsu, kokosriekstu un pastinaku krēms ar sezonas augļiem un dārzeņiem, pasniegts ar brioche maizi.

Salāti ar Alioli. Alioli ar zaļajiem salātiem, fokācijas maize.

Brioche sviestmaize ar ceptu Panchetta šķiņķi, cepta ola.

Ciabatta sviestmaize ar Benedikta olām un garnelēm.

Tunča karpačo ar ceptiem baklažāniem un saldajiem kartupeļiem.

Kartupeļu pankūkas ar sālītu lasi, siera krēmu.

Cena: 15 €

Kā pasūtīt?

Viesi var pasūtīt brokastis viesnīcas Palanga Visit reģistratūrā vai piezvanot uz naktsmītni.

Brokastu rezervācijas nākamajai dienai tiek pieņemtas līdz plkst. 20:00.

Brokastis var rezervēt tikai no 1. septembra līdz 1. maijam.

apartamentai ir spa palangoje poilsis Palangoje apartamentai su pusryčiais
apartamentai ir spa palangoje poilsis Palangoje apartamentai su pusryčiais

Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs drīz ar jums sazināsimies un piedāvāsim jūsu vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu.

Lai saņemtu ātrāku atbildi, zvaniet mums, un mēs atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem.

1. Zvaniet mums. Mēs sniegsim jums padomu un palīdzēsim
+370 630 08558

Jusu poilsis Palangoje kontaktai SPA Palangoje

2. Sazinieties ar mums info@palangavisit.lt

Jusu poilsis Palangoje kontaktai SPA Palangoje